Správa Komisie Rade a Európskemu Parlamentu o implementácii makro-finančnej pomoci pre tretie krajiny v roku 2004 {SEC(2005) 747}