Vec C-390/04: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  12. januára 2006 (návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Regeringsrätten) – GöteborgsOperan AB/Skatteverket