Stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru na tému Sociálna politika v rámci celoeurópskeho systému vnútrozemskej lodnej dopravy