Písomná otázka E-3624/06 Roberta Angelilli (UEN) Komisii. Ochranné opatrenia, ktoré sa majú prijať vo vzťahu k niektorým povolaniam, ktoré sa istý čas vykonávali v Taliansku a v ostatných členských štátoch EÚ