Písomná otázka E-1872/06 Mary McDonald (GUE/NGL) Komisii. Situácia pracujúcich imigrantov zo Spoločenstva v Írsku