Vec C-369/05: Uznesenie predsedu Súdneho dvora z  18. júla 2006 – Komisia Európskych spoločenstiev/Helénska republika