Uznesenie predsedu Súdneho dvora z 27. apríla 2004. # Komisia Európskych spoločenstiev proti Rakúskej republike. # Konanie o nariadení predbežného opatrenia. # Vec C-320/03 R. Komisia/Rakúsko TITJUR