Úroková miera použitá Európskou centrálnou bankou pri hlavných refinančných operáciách: 2,25 % dňa 1. januára 2006 — Výmenný kurz eura