Věc C-578/19: Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Supreme Court of the United Kingdom (Spojené království) dne 30. července 2019 — X v. Kuoni Travel Ltd