Stanovisko Poradného výboru pre koncentrácie podané na 142. zasadnutí výboru 20. júla 2006 k návrhu rozhodnutia týkajúceho sa veci COMP/M.3848 – Sea-Invest/EMO-EKOM