Vec C-312/06: Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal A Magyar Köztársaság Legfelsőbb Bírósága 18. júla 2006 – OTP Garancia Biztosító Rt./ Vas Megyi Közigazgatási Hivatal