Uznesenie Európskeho parlamentu o posilnenom partnerstve pre najodľahlejšie regióny (2004/2253(INI))