Nariadenie Rady (ES) č. 1936/2005 z  21. novembra 2005 , ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 27/2005, pokiaľ ide o sleďa obyčajného, halibuta grónskeho a chobotnicu