Rozhodnutie Spoločného výboru EHP č. 34/2004 z 23. apríla 2004 ktorým sa mení a dopĺňa príloha I (Veterinárne a fytosanitárne záležitosti) k Dohode o EHP