Písomná otázka E-1725/04 predkladá: Michl Ebner (PPE-DE) Komisii. Medzinárodný deň hôr