Písomná otázka E-2695/06 Chris Davies (ALDE) Komisii. Dialóg s predstaviteľmi cyperských Turkov