Písomná otázka E-5026/06 Sharon Bowles (ALDE) Komisii. Smernica o biocídnych produktoch