Písomná otázka E-5121/06 Robert Kilroy-Silk (NI) Komisii. Zdráhanie Spojeného kráľovstva podporovať Európsku obrannú agentúru