Nariadenie Komisie (ES) č. 830/2005 z 30. mája 2005, ktorým sa po piatykrát mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 1763/2004, ktorým sa ukladajú určité obmedzujúce opatrenia na podporu efektívneho vykonávania mandátu Medzinárodného trestného tribunálu pre bývalú Juhosláviu (ICTY)