Písomná otázka P-5460/06 Katerina Batzeli (PSE) Komisii. Náklady na sanáciu a modernizáciu budov v Grécku