Písomná otázka E-2135/06 Georgios Karatzaferis (IND/DEM) Komisii. Nepresné údaje o využití prostriedkov z 3. rámca podpory spoločenstva (CSF) v Grécku