Rozhodnutie Komisie z 01/04/2005 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.3750 - EQT / SANITEC) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)