Návrh rozhodnutia európskeho Parlamentu a Rady o mobilizácii pružných nástrojov na podporu obnovy a prestavby Iraku podľa bodu 24 medziinštitucionálnej dohody zo 6. mája 1999