Spoločné parlamentné zhromaždenie podľa Dohody o partnerstve medzi skupinou štátov Afriky, Karibiku a Tichomoria na jednej strane a Európskym spoločenstvom a jeho členskými štátmi na strane druhej - Uznesenie o situácii v Sudáne (AKT-EÚ 3777/05/fin)