Písomná otázka E-4417/06 Alexander Stubb (PPE-DE) Komisii. Zápchy kamiónov na hranici medzi Fínskom a Ruskom