Vec C-405/04 P: Odvolanie, ktoré podal dňa 22. septembra 2004 Nippon Steel Corp. proti rozsudku Súdu prvého stupňa Európskych spoločenstiev (druhá komora) z 8. júla 2004 v spojených veciach T-67/00, T-68/00, T-71/00 a T-78/00, JFE Engineering Corp., Nippon Steel Corp., JFE Steel Corp. a Sumitomo Metal Industries Ltd proti Komisii Európskych spoločenstiev