2020 m. sausio 22 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutarties, kuria iš dalies keičiama 2006 m. kovo 16 d. Europos Centrinio Banko ir euro zonai nepriklausančių valstybių narių nacionalinių centrinių bankų sutartis, nustatanti valiutos kurso mechanizmo veikimo būdus ekonominės ir pinigų sąjungos trečiajame etape, klaidų ištaisymas (Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 32 I, 2020 m. vasario 1 d.)2020/C 42/07