Oikaisu sopimukseen, tehty 22 päivänä tammikuuta 2020, jolla muutetaan Euroopan keskuspankin ja euroalueen ulkopuolisten jäsenvaltioiden kansallisten keskuspankkien välistä talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen valuuttakurssimekanismia koskevista toimintamenettelyistä 16 päivänä maaliskuuta 2006 tehtyä sopimusta (Euroopan unionin virallinen lehti C 32 I, 1. helmikuuta 2020)2020/C 42/07