Písomná otázka E-003524/11 Eva-Britt Svensson (GUE/NGL) Komisii. Práva pracovníkov v Mexiku