Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.7768 – Exor/PartnerRe) – Ärendet kan komma att handläggas enligt ett förenklat förfarande (Text av betydelse för EES)