Prethodna prijava koncentracije (Predmet M.7768 – Exor/PartnerRe) – Predmet primjeren za primjenu pojednostavnjenog postupka (Tekst značajan za EGP)