/* */

Okresný súd v Žiline, rozsudok zo dňa 20/06/2006