Nicoli TITJUR Návrhy generálneho advokáta - Poiares Maduro - 18. mája 2004. # Roberto Nicoli proti Eridania SpA. # Návrh na začatie prejudiciálneho konania Giudice di pace di Genova - Taliansko. # Cukor - Cenový režim - Regionalizácia - Deficitné oblasti - Klasifikácia Talianska - Hospodársky rok 1998/1999 - Nariadenie (EHS) č. 1785/81 a nariadenie (ES) č. 1361/98 - Platnosť nariadenia č. 1361/98. # Vec C-87/00.