Písomná otázka E-1746/06 Marie-Noëlle Lienemann (PSE) Komisii. Štatút pre európsku asociáciu