Písomná otázka P-3994/06 Dominique Vlasto (PPE-DE) Komisii. Pestovanie hľuzoviek