Písomná otázka E-004936/11 Sergio Berlato (PPE) Komisii. Stanovenie maximálnej úrovne vitamínov a minerálov v potravinových doplnkoch