Uredba Komisije (ES) št. 477/2005 z dne 23. marca 2005 o določitvi največjega izvoznega nadomestila za posneto mleko v prahu v okviru stalnega razpisa, določenega v Uredbi (ES) št. 582/2004