Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 477/2005 της Επιτροπής, της 23ης Μαρτίου 2005, σχετικά με τον καθορισμό του ανώτατου ποσού της επιστροφής κατά την εξαγωγή αποκορυφωμένου γάλακτος σε σκόνη στο πλαίσιο της διαρκούς δημοπρασίας που προβλέπεται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 582/2004