Acord comercial și de cooperare între uniunea europeană și comunitatea europeană a energiei atomice, pe de o parte, și regatul unit al marii britanii și irlandei de nord, pe de altă parte