VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Ipari, Kutatási és Energiaügyi Bizottság, és a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság részére az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról, valamint az 1316/2013/EU és a 283/2014/EU rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2018)0438 - C8-0255/2018 - 2018/0228(COD)) A vélemény előadója: Fabio Massimo Castaldo