Nariadenie Komisie (ES) č. 958/2006 z  28. júna 2006 o stálom výberovom konaní v rámci hospodárskeho roka 2006/2007 pre stanovenie vývozných náhrad pre biely cukor