Sprawa T-246/10: Wyrok Sądu z dnia 6 października 2011 r. — Industrias Francisco Ivars przeciwko OHIM — Motive (mechaniczny reduktor prędkości) (Wzór wspólnotowy — Postępowanie w sprawie unieważnienia — Zarejestrowany wzór wspólnotowy przedstawiający mechaniczny reduktor prędkości — Wcześniejszy wzór wspólnotowy — Podstawa unieważnienia — Brak indywidualnego charakteru — Brak innego całościowego wrażenia — Artykuły 6 i 25 ust. 1 lit. b) rozporządzenia (WE) nr 6/2002)