Písomná otázka P-1059/05 Richard Seeber (PPE-DE) Komisii. Opatrenia na zlepšenie kvality ovzdušia v údolí rieky Inn (Tirolsko)