Písomná otázka E-2578/04 predkladá: Dimitrios Papadimoulis (GUE/NGL) Komisii. Ceny pohonných látok v Grécku