Domstolens dom (femte avdelningen) den 11 mars 2004.