Euroopa Keskpanga otsus , 13. detsember 2010 , euro pangatähtede emiteerimise kohta (uuesti sõnastatud) (EKP/2010/29) (2011/67/EL)