Uznesenie Európskeho parlamentu o revízii Dohody z Cotonou a stanovení sumy pre 10. ERF