Písomná otázka E-2082/06 Caroline Lucas (Verts/ALE) Komisii. Výber spôsobov testovania morských biotoxínov