Písomná otázka E-1475/06 Richard Corbett (PSE) Komisii. Rozvoj súkromného prístavu v hornom prístave mesta Whitby