Písomná otázka E-2503/06 Marie Isler Béguin (Verts/ALE) Komisii. Znovuotvorenie hraníc medzi Arménskom a Tureckom